Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej – na mocy postanowień § 33 ust. 2 punkt 9 Statutu Banku uprzejmie zawiadamia, iż Zebranie Grupy Członkowskiej odbędzie się w następujących terminach:

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo Internet Bankingu

Bank Spółdzielczy w Starej Białej pragnie zwrócić Państwa uwagę dot. kwestii bezpieczeństwa Internet Bankingu. 

Czytaj więcej...