Waluty SGBTabela Kursów Walut


Tabela kursów walut dla pieniędzy nr:
77/A/2018
obowiązująca w dniu: 20-04-2018 z godz: 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń bezgotówkowych

Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka Kupno Sprzedaż
UGW EUR 978 1 4.0567 4.268 4.1677
USA USD 787 1 3.2825 3.4475 3.3721
W. BRYTANIA GBP 789 1 4.6672 4.895 4.7861

1. Kursy walut w ciągu dnia mogą ulec zmianie.
2. Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży bilonu.

Tabela kursów walut dla pieniędzy nr:
77/A/2018
obowiązująca w dniu: 20-04-2018 z godz: 12:00
Kursy walut obcych w złotych dla rozliczeń gotówkowych

Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka Kupno Sprzedaż
UGW EUR 978 1 4.0242 4.3149 4.1677
USA USD 787 1 3.2562 3.4854 3.3721
W. BRYTANIA GBP 789 1 4.6112 4.944 3.3721

3. Kursy walut w ciągu dnia mogą ulec zmianie.
4. Bank nie prowadzi skupu i sprzedaży bilonu.