Zasady Ładu Korporacyjnego

 

Bank Spółdzielczy w Starej Białej uznając wartość zasad określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dokłada należytej staranności w układaniu relacji z udziałowcami i klientami w zgodności z tymi zasadami.