Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej, wymagający zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości (należącej do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej).

Czytaj więcej...

Kredyt pomostowy „PROW”

Kredyt pomostowy to rozwiązanie służące realizacji inwestycji z udziałem funduszy pomocowych. Jest  to kredyt celowy z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb związanych z planowanymi inwestycjami do momentu otrzymania środków związanych z pomocą unijną.

Czytaj więcej...

Kredyt Inwestycyjny Komercyjny

Kredyt inwestycyjny komercyjny przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych, w celi odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego oraz na spłatę kredytów w innych bankach.

Czytaj więcej...

Leasing

Jeżeli chcesz szybko sfinansować środki trwałe, z których zamierzasz czerpać zyski, a jednocześnie nie chcesz inwestować własnych pieniędzy, mamy dla Ciebie idealną ofertę.

Czytaj więcej...

Kredyt Rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem Twojego firmy. Środki z kredytu zapewniają utrzymanie płynności finansowej.

Czytaj więcej...

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym  może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych Twojej firmy , na doraźne, sezonowe potrzeby kredytowe spowodowane specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Czytaj więcej...

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to idealny pakiet korzyści i doskonała forma rozwoju Twojej firmy. Kredyt otrzymujesz w formie jednej umowy, dzięki której możesz sfinansować bieżące potrzeby związane ze specyfiką produkcji lub wykonywanych usług.

Czytaj więcej...