Kredyt PROW

Kredyt „PROW” to rozwiązanie służące realizacji inwestycji z udziałem funduszy pomocowych. Jest  to kredyt celowy z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb związanych z planowanymi inwestycjami do momentu otrzymania środków związanych z pomocą unijną.

Czytaj więcej...

Kredyt inwestycyjny „Agrokredyt” na zakup gruntów rolnych

Kredyt inwestycyjny „Agrokredyt” na zakup gruntów rolnych przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów rolnych w celu utworzenia nowego lub powiększenia obecnego gospodarstwa rolnego.

Czytaj więcej...

Kredyt inwestycyjny „Agrokredyt”

Kredyt inwestycyjny „Agrokredyt” przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych, w celi odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego oraz na spłatę kredytów w innych bankach.

Czytaj więcej...

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem Twojego gospodarstwa rolnego. Środki z kredytu zapewniają utrzymanie płynności finansowej. Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu i powoduje automatyczne odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej spłaty.

Czytaj więcej...

Kredyt obrotowy „hektarowy”

Kredyt obrotowy „hektarowy”  to idealna forma kredytowania przeznaczona dla Twojego gospodarstwa rolnego. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie określonych, bieżących potrzeb obrotowych Twojego gospodarstwa.

Czytaj więcej...

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym  może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych Twojego gospodarstwa, na doraźne, sezonowe potrzeby kredytowe spowodowane specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Kredyt ten pozwala na regulowanie bieżących zobowiązań ze środków kredytowych nie związanych z inwestycjami, jeśli nie możesz ich zapłacić ze środków własnych.

Czytaj więcej...

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to idealny pakiet korzyści i doskonała forma rozwoju Twojego gospodarstwa rolnego. Kredyt otrzymujesz w formie jednej umowy, dzięki której możesz sfinansować bieżące potrzeby związane ze specyfiką produkcji lub wykonywanych usług.

Czytaj więcej...